โครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI : แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย

Posted by:

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลร่องจิก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลร่องจิก และชาวบ้านตำบลร่องจิก พร้อมใจกันร่วมสมทบทุนใน “โครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI : แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย” โดยจำนวนเงินทั้งหมดได้มอบให้กับท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ เพื่อเป็นตัวแทนในการมอบเงินทั้งหมดในพื้นที่อำเภอภูเรือให้กับ ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

0

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

Posted by:

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลร่องจิก ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ่น ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลร่องจิก โดยได้รับเกียรติจากท่านอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว และท่านทรงเดช นาราศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการนักวิชาการศึกษา ในการนี้มีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่องจิก ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลร่องจิกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันกีฬากลางแจ้ง การแสดงของนักเรียนในชุดการแสดงต่างๆ ทั้ง ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้น เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข

 IMG_0218 IMG_0223 IMG_0225 IMG_0257 IMG_0269 IMG_0277 IMG_0287 IMG_0293 IMG_0295 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0311 IMG_0317 IMG_0328 IMG_0330 IMG_0337 IMG_0341 IMG_0345 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0379 IMG_0394 IMG_0411 IMG_0418 IMG_0429 IMG_0441 IMG_0447 IMG_0455 IMG_0456 IMG_0460 IMG_0466 IMG_0469 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0494 IMG_0496 IMG_0502 IMG_0523 IMG_0526 IMG_0533 IMG_0540 IMG_0542 IMG_0558 IMG_0563 IMG_0569 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0577 IMG_0578 IMG_0579 IMG_0588 IMG_0593 IMG_0613 IMG_0617 IMG_0618 IMG_0624 IMG_0628 IMG_0630 IMG_0634 IMG_0638
0

สำรวจผู้พิการและมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ท่านอำนาจ เจริยอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ท่านพิเศษ เนธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก นางสาวลัดฎาพร วงศ์โสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการนักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจผู้พิการในพื้นที่ตำบลร่องจิก พร้อมทั้งสอบถามถึงชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อจะได้เข้าทำการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลร่องจิกได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถยืดหยัดได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งและมีกำลังใจ โดยในวันนี้ได้ทำการมอบผ้าห่มให้กับผู้พิการเป็นการเบื้องต้น ซึ่งภายหลังจะได้ทำการรวบรวมสิ่งของและนำมามอบให้ในภายหลังต่อไป

26195732_1543352805772913_3533222341191896456_n 26231475_1543352919106235_5137360597954492875_n 26231771_1543352789106248_4533910641732485811_n 26239489_1543353069106220_7763024931086413267_n 26239736_1543352915772902_3299295488166641454_n 26730791_1543352945772899_5906738720454843791_n

0

งานไม้ดอกเมืองหนาว ๒๕๖๐

Posted by:

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลร่องจิก เข้าร่วมพิธีเปิดงานไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ โดยเทศบาลตำบลร่องจิกได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล สตรีตำบลร่องจิก จำนวนกว่า ๑๐๐ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดในงานดังกล่าว ในการเต้นบาสโลบกับผลงานเพลง รักนะ (ณ) ภูเรือ โดยท่านสุภาพบุรุษแต่งกายด้วยชุดคาวบอย และท่านสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดทองกวาวย้อนยุค ทำให้ภาพบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันตระการตา เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข รอยยิ้มที่ประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาเยือนและพบเห็น ทั้งนี้เทศบาลตำบลร่องจิกยังได้ส่งทีมงานเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้านของชาวไทเลย คือ ข้าวแดกงา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนี้ได้รับเกีบรติจาก ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันการตำข้าวแดกงาในงานดังกล่าวIMG_9840 IMG_9842 IMG_9846 IMG_9847 IMG_9848 IMG_9854 IMG_9855 IMG_9859 IMG_9860 IMG_9861 IMG_9863 IMG_9866 IMG_9878 IMG_9881 IMG_9882 IMG_9884 IMG_9886 IMG_9888 IMG_9891 IMG_9899 IMG_9943

0

นิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง หมู่ที่ ๑

Posted by:

วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่านสถาพร ผลจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ประธานกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องจิก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่นิเทศน์สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบพร้อมกับให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในศูนย์ฯ อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องได้มาตรฐานเพื่อป้องกันโรคติดต่อในวัยเด็ก ด้านการเสริมสร้างสติปัญญา การเรียนรู้ ด้านแผนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งวเป็นสิ่งที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งพึงมีและพึงปฏิบัติ โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆปี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปในการไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษายังสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลร่องจิก โดยนโยบายของคณะผู้บริหารนั้นให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องกำชับ ใส่ใจ ดูแลกับเด็กๆทุกคนIMG_9460 IMG_9465 IMG_9468 IMG_9469 IMG_9471 IMG_9474 IMG_9475 IMG_9483 IMG_9485 IMG_9492 IMG_9493 IMG_9494 IMG_9495 IMG_9496 IMG_9497 IMG_9498 IMG_9499 IMG_9500 IMG_9501 IMG_9502 IMG_9503 IMG_9504 IMG_9505 IMG_9506 IMG_9508 IMG_9509 IMG_9510 IMG_9511 IMG_9512 IMG_9514 IMG_9525 IMG_9526 IMG_9531 IMG_9532 IMG_9535 IMG_9536 IMG_9540 IMG_9543 IMG_9556 IMG_9557 IMG_9558 IMG_9559 IMG_9560 IMG_9564 IMG_9565 IMG_9567 IMG_9568 IMG_9569 IMG_9570 IMG_9573 IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576 IMG_9577 IMG_9578 IMG_9579 IMG_9580 IMG_9581 IMG_9582 IMG_9583 IMG_9584 IMG_9585 IMG_9586 IMG_9587 IMG_9588 IMG_9589 IMG_9590 IMG_9591 IMG_9592 IMG_9596 IMG_9601 IMG_9608 IMG_9610 IMG_9613 IMG_9616

0
Page 1 of 3 123