การตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคูณ

Posted by:

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่านสถาพร ผลจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ประธานกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องจิก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบพร้อมกับให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในศูนย์ฯ อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องได้มาตรฐานเพื่อป้องกันโรคติดต่อในวัยเด็ก ด้านการเสริมสร้างสติปัญญา การเรียนรู้ ด้านแผนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งวเป็นสิ่งที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งพึงมีและพึงปฏิบัติ โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆปี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปในการไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษายังสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลร่องจิก โดยนโยบายของคณะผู้บริหารนั้นให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องกำชับ ใส่ใจ ดูแลกับเด็กๆทุกคนIMG_9113 - Copy IMG_9121 - Copy IMG_9122 IMG_9123 - Copy IMG_9126 - Copy IMG_9141 - Copy IMG_9143 - Copy IMG_9146 IMG_9148 IMG_9151 IMG_9153 IMG_9154 IMG_9156 IMG_9161 IMG_9162 IMG_9163 IMG_9172 IMG_9173 IMG_9175 IMG_9193

0

ทอดผ้าป่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่องจิก

Posted by:

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายอำนาจ เจริยอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง ในพื้นที่ตำบลร่องจิก ประชาชนชาวตำบลร่องจิกจำนวนมาก ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซ่อมแซม พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง ของตำบลร่องจิก ซึ่งมีสภาพพื้นที่ สภาพปัญหาแตกต่างกันไป เพื่อพัฒนาการของนักเรียนที่จะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความปลอดภัยในการเรียนรู้ เกิดความมั่นใจต่อผู้ปกครองที่ไว้วางใจนำบุตรหลานมาพัฒนาการเรียนรู้ ณ สถานศึกษานี้

0

โครงการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted by:

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลร่องจิก โดยท่านอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่องจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมทีมงาน และชาวบ้านในพื้นที่เขต ๑ ของตำบลร่องจิก อันประกอบไปด้วย บ้านแก่ง บ้านร่องจิก บ้านนาขามป้อม บ้านท่ามะนาว บ้านขามป้อม เข้าร่วมการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดศรีพันดอน
บ้านร่องจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลร่องจิก เพื่อทบทวนกิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาต่างๆในพื้นที่ พร้อมทั้งหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ถูกต้องไป ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในสังคม และเล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ22851882_1469668496474678_5483068332231120546_n 22851922_1469667983141396_8995813123718003051_n 22852087_1469667696474758_6582464745878762930_n 22852135_1469667973141397_8710506894162907221_n 22852171_1469668136474714_8921583887667133577_n 22852179_1469668526474675_711277032307201473_n 22852237_1469668363141358_7558695327742984808_n 22852893_1469667703141424_2883825631790344494_n 22853141_1469668229808038_5405786351450443664_n 22885999_1469667936474734_9066775286739234355_n 22886137_1469668293141365_7644689240748998847_n 22886181_1469668419808019_2124036405453247692_n 22894015_1469667999808061_2872419285330534732_n 22894096_1469667819808079_6384369688440168341_n 22894151_1469668433141351_8605226805707242752_n 22894304_1469668543141340_8750684784002927282_n 22894532_1469667706474757_3818718379581144444_n 23130466_1469668093141385_868963791103935274_n 23130692_1469668133141381_5385397118705648889_n 23130789_1469667969808064_7657376131152460130_n 23131587_1469667826474745_249472212255678251_n 23167736_1469668316474696_1056704327334422942_n

0

กฐินอำเภอภูเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านแก่ง ตำบลร่องจิก

Posted by:

วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการทอดกฐินอำเภอภูเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านแก่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลร่องจิก โดยมีหน่วยงานราชการ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลร่องจิก เข้าร่วมพิธีทอดกฐินดังกล่าว22815398_1468754119899449_1693005764718314528_n 22815619_1468752616566266_1530682012506304775_n 22815622_1468752473232947_4689082644789276730_n 22851694_1468753003232894_7676154587809031298_n 22851696_1468753483232846_4771281247660435660_n 22851790_1468753663232828_3021147615183771987_n 22851828_1468753203232874_1802635345120100763_n 22851893_1468745606566967_2994900735978591495_n 22851959_1468753666566161_5772958994574113897_n 22852023_1468745616566966_5043730855593759059_n 22852124_1468752543232940_3765389058302881601_n 22852940_1468753903232804_7259000161827316930_n 22853022_1468753196566208_3361681605537389134_n 22853059_1468746826566845_3978084157590187927_n 22886002_1468746656566862_8831078113339906320_n 22886047_1468747073233487_8880809831269350829_n 22893960_1468754163232778_3215845735571479791_n 22894023_1468753913232803_4451580161146397011_n 22894048_1468753266566201_5625861749454977139_n 22894123_1468752666566261_8954002183933559404_n 22894312_1468752983232896_505901092345410201_n 22894324_1468746453233549_283812564477750234_n 22894391_1468751963232998_2819220195605925508_n 22894531_1468746139900247_5086698442202181144_n 23031536_1468746193233575_5181617705861462981_n 23032573_1468746663233528_1707237138254573315_n 23130493_1468748059900055_4737276187437431802_n

0

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

Posted by:

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ ให้เกียรติในการเป็นประธานในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ วัดโพนทอง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอภูเรือ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ดังกล่าว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย

_1010005 _1010065 _1010070 P1010038 P1010039 P1010041 P1010043 P1010048 P1010051 P1010058 _MG_7857 _MG_7866 _MG_7922 _MG_7925 _MG_7929 _MG_7937 _MG_7686 _MG_7690 _MG_7890 _MG_7908 _MG_7944 _MG_7945 _MG_7950 _MG_7970 _MG_7997 _MG_7998 _MG_7999 _MG_8000 _MG_8022 _MG_8025 _MG_8031 _MG_8057 _MG_8058 _MG_8065

0

วันปิยะมหาราช

Posted by:

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกท่าน เข้าร่วมงาน วันปิยะมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ หอประชุมอำเภอภูเรือ โดยมีส่วนราชการทุกหน่วยงานในอำเภอภูเรือ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมถวายพวงมาลาด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

22555287_1462804600494401_3964939478649677009_n 22555299_1462804627161065_6595899947016837233_n 22687538_1462804567161071_2381716663117157359_n 22687559_1462804757161052_5920642068095587213_n 22687929_1462804790494382_3178114330311789889_n 22688577_1462804857161042_1707625717729452718_n 22688871_1462804377161090_3551125917245685784_n 22729171_1462804373827757_4247971459656207591_n 22780212_1462804837161044_5985584755099578185_n 22780504_1462804940494367_7901057316987668530_n 22814077_1462804640494397_103900836113309643_n

0

ปลูกต้นดาวเรือง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

Posted by:

วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลร่องจิก พร้อมใจกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณหน้าเทศบาลตำบลร่องจิก เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำให้บรรยากาศด้านหน้าสำนักงานมีสีเหลืองทองอร่ามทั่วอาณาบริเวณ

22279932_1450439551730906_385312436896608733_n 22281575_1450439711730890_190520468601650315_n 22281617_1450439698397558_7592289877077114124_n 22308656_1450439618397566_1528090445408439771_n 22310495_1457569054351289_7055555194683249788_n 22310713_1450439548397573_1197497325431777146_n 22365224_1450439558397572_1374426387250396396_n 22366373_1450439781730883_1861658399797052950_n 22406058_1450439645064230_809551277852915805_n 22489859_1457568977684630_7266713743771114319_n 22489972_1457569051017956_8183566333943810749_n 22490163_1457569217684606_6205805137237184715_n 22490189_1457569351017926_3906004296474514757_n 22519613_1457569291017932_1035397286431336593_n 22528304_1457569134351281_5509639585729330396_n 22552420_1457569137684614_1978197270085119146_n 22552857_1457569294351265_2698400831992461114_n

0

งานแก้วมังกร ครั้งที่ ๗

Posted by:

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลร่องจิกจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (งานแก้วมังกร ครั้งที่ ๗) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลร่องจิก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลร่องจิก เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้พบปะ ซื้อขายกับกลุ่มพ่อค้าคนกลางโดยตรง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลตำบลร่องจิกได้รับเกียรติจาก ท่านพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว พร้อมด้วยคณะเจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี โดยในปีนี้ได้จัดงานจำนวน ๒ วัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้สร้างอาชีDSC_0019 DSC_0020 DSC_0024 DSC_0048 DSC_0066 DSC_0090 DSC_0120 DSC_0138 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0187 DSC_0191 DSC_0202พ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

0

วันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560

Posted by:

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลร่องจิกจัดโครงการวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่องจิก โดยในปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา หลักสูตรก่อนปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลร่องจิก ทั้งหมด 5 ศูนย์ จำนวน 65 ราย อันได้แก่ 1. ศพด.บ้านแก่ง 2. ศพด.บ้านนาคูณ 3. ศพด.บ้านร่องจิก 4. ศพด.วัดโพนสว่างบ้านแก่งแล่น 5. ศพด.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม โดยในวันนี้ได้รับ้กียรติจากนายอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่องจิก ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลร่องจิก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล และผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข ครึกครื้น และสนุกสนาน

0
Page 2 of 3 123