ทอดผ้าป่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่องจิก

Posted by:

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายอำนาจ เจริยอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง ในพื้นที่ตำบลร่องจิก ประชาชนชาวตำบลร่องจิกจำนวนมาก ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซ่อมแซม พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง ของตำบลร่องจิก ซึ่งมีสภาพพื้นที่ สภาพปัญหาแตกต่างกันไป เพื่อพัฒนาการของนักเรียนที่จะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความปลอดภัยในการเรียนรู้ เกิดความมั่นใจต่อผู้ปกครองที่ไว้วางใจนำบุตรหลานมาพัฒนาการเรียนรู้ ณ สถานศึกษานี้

0