โครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI : แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย

Posted by:

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลร่องจิก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลร่องจิก และชาวบ้านตำบลร่องจิก พร้อมใจกันร่วมสมทบทุนใน “โครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI : แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย” โดยจำนวนเงินทั้งหมดได้มอบให้กับท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ เพื่อเป็นตัวแทนในการมอบเงินทั้งหมดในพื้นที่อำเภอภูเรือให้กับ ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

0

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

Posted by:

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลร่องจิก ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ่น ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลร่องจิก โดยได้รับเกียรติจากท่านอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว และท่านทรงเดช นาราศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการนักวิชาการศึกษา ในการนี้มีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่องจิก ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลร่องจิกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันกีฬากลางแจ้ง การแสดงของนักเรียนในชุดการแสดงต่างๆ ทั้ง ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้น เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข

 IMG_0218 IMG_0223 IMG_0225 IMG_0257 IMG_0269 IMG_0277 IMG_0287 IMG_0293 IMG_0295 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0311 IMG_0317 IMG_0328 IMG_0330 IMG_0337 IMG_0341 IMG_0345 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0379 IMG_0394 IMG_0411 IMG_0418 IMG_0429 IMG_0441 IMG_0447 IMG_0455 IMG_0456 IMG_0460 IMG_0466 IMG_0469 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0494 IMG_0496 IMG_0502 IMG_0523 IMG_0526 IMG_0533 IMG_0540 IMG_0542 IMG_0558 IMG_0563 IMG_0569 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0577 IMG_0578 IMG_0579 IMG_0588 IMG_0593 IMG_0613 IMG_0617 IMG_0618 IMG_0624 IMG_0628 IMG_0630 IMG_0634 IMG_0638
0

สำรวจผู้พิการและมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ท่านอำนาจ เจริยอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ท่านพิเศษ เนธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก นางสาวลัดฎาพร วงศ์โสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการนักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจผู้พิการในพื้นที่ตำบลร่องจิก พร้อมทั้งสอบถามถึงชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อจะได้เข้าทำการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลร่องจิกได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถยืดหยัดได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งและมีกำลังใจ โดยในวันนี้ได้ทำการมอบผ้าห่มให้กับผู้พิการเป็นการเบื้องต้น ซึ่งภายหลังจะได้ทำการรวบรวมสิ่งของและนำมามอบให้ในภายหลังต่อไป

26195732_1543352805772913_3533222341191896456_n 26231475_1543352919106235_5137360597954492875_n 26231771_1543352789106248_4533910641732485811_n 26239489_1543353069106220_7763024931086413267_n 26239736_1543352915772902_3299295488166641454_n 26730791_1543352945772899_5906738720454843791_n

0

งานไม้ดอกเมืองหนาว ๒๕๖๐

Posted by:

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลร่องจิก เข้าร่วมพิธีเปิดงานไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ โดยเทศบาลตำบลร่องจิกได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล สตรีตำบลร่องจิก จำนวนกว่า ๑๐๐ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดในงานดังกล่าว ในการเต้นบาสโลบกับผลงานเพลง รักนะ (ณ) ภูเรือ โดยท่านสุภาพบุรุษแต่งกายด้วยชุดคาวบอย และท่านสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดทองกวาวย้อนยุค ทำให้ภาพบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันตระการตา เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข รอยยิ้มที่ประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาเยือนและพบเห็น ทั้งนี้เทศบาลตำบลร่องจิกยังได้ส่งทีมงานเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้านของชาวไทเลย คือ ข้าวแดกงา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนี้ได้รับเกีบรติจาก ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันการตำข้าวแดกงาในงานดังกล่าวIMG_9840 IMG_9842 IMG_9846 IMG_9847 IMG_9848 IMG_9854 IMG_9855 IMG_9859 IMG_9860 IMG_9861 IMG_9863 IMG_9866 IMG_9878 IMG_9881 IMG_9882 IMG_9884 IMG_9886 IMG_9888 IMG_9891 IMG_9899 IMG_9943

0

นิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง หมู่ที่ ๑

Posted by:

วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่านสถาพร ผลจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ประธานกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องจิก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่นิเทศน์สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบพร้อมกับให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในศูนย์ฯ อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องได้มาตรฐานเพื่อป้องกันโรคติดต่อในวัยเด็ก ด้านการเสริมสร้างสติปัญญา การเรียนรู้ ด้านแผนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งวเป็นสิ่งที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งพึงมีและพึงปฏิบัติ โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆปี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปในการไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษายังสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลร่องจิก โดยนโยบายของคณะผู้บริหารนั้นให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องกำชับ ใส่ใจ ดูแลกับเด็กๆทุกคนIMG_9460 IMG_9465 IMG_9468 IMG_9469 IMG_9471 IMG_9474 IMG_9475 IMG_9483 IMG_9485 IMG_9492 IMG_9493 IMG_9494 IMG_9495 IMG_9496 IMG_9497 IMG_9498 IMG_9499 IMG_9500 IMG_9501 IMG_9502 IMG_9503 IMG_9504 IMG_9505 IMG_9506 IMG_9508 IMG_9509 IMG_9510 IMG_9511 IMG_9512 IMG_9514 IMG_9525 IMG_9526 IMG_9531 IMG_9532 IMG_9535 IMG_9536 IMG_9540 IMG_9543 IMG_9556 IMG_9557 IMG_9558 IMG_9559 IMG_9560 IMG_9564 IMG_9565 IMG_9567 IMG_9568 IMG_9569 IMG_9570 IMG_9573 IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576 IMG_9577 IMG_9578 IMG_9579 IMG_9580 IMG_9581 IMG_9582 IMG_9583 IMG_9584 IMG_9585 IMG_9586 IMG_9587 IMG_9588 IMG_9589 IMG_9590 IMG_9591 IMG_9592 IMG_9596 IMG_9601 IMG_9608 IMG_9610 IMG_9613 IMG_9616

0

การตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคูณ

Posted by:

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่านสถาพร ผลจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ประธานกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องจิก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบพร้อมกับให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในศูนย์ฯ อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องได้มาตรฐานเพื่อป้องกันโรคติดต่อในวัยเด็ก ด้านการเสริมสร้างสติปัญญา การเรียนรู้ ด้านแผนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งวเป็นสิ่งที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งพึงมีและพึงปฏิบัติ โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆปี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปในการไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษายังสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลร่องจิก โดยนโยบายของคณะผู้บริหารนั้นให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องกำชับ ใส่ใจ ดูแลกับเด็กๆทุกคนIMG_9113 - Copy IMG_9121 - Copy IMG_9122 IMG_9123 - Copy IMG_9126 - Copy IMG_9141 - Copy IMG_9143 - Copy IMG_9146 IMG_9148 IMG_9151 IMG_9153 IMG_9154 IMG_9156 IMG_9161 IMG_9162 IMG_9163 IMG_9172 IMG_9173 IMG_9175 IMG_9193

0

โครงการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted by:

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลร่องจิก โดยท่านอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่องจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมทีมงาน และชาวบ้านในพื้นที่เขต ๑ ของตำบลร่องจิก อันประกอบไปด้วย บ้านแก่ง บ้านร่องจิก บ้านนาขามป้อม บ้านท่ามะนาว บ้านขามป้อม เข้าร่วมการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดศรีพันดอน
บ้านร่องจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลร่องจิก เพื่อทบทวนกิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาต่างๆในพื้นที่ พร้อมทั้งหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ถูกต้องไป ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในสังคม และเล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ22851882_1469668496474678_5483068332231120546_n 22851922_1469667983141396_8995813123718003051_n 22852087_1469667696474758_6582464745878762930_n 22852135_1469667973141397_8710506894162907221_n 22852171_1469668136474714_8921583887667133577_n 22852179_1469668526474675_711277032307201473_n 22852237_1469668363141358_7558695327742984808_n 22852893_1469667703141424_2883825631790344494_n 22853141_1469668229808038_5405786351450443664_n 22885999_1469667936474734_9066775286739234355_n 22886137_1469668293141365_7644689240748998847_n 22886181_1469668419808019_2124036405453247692_n 22894015_1469667999808061_2872419285330534732_n 22894096_1469667819808079_6384369688440168341_n 22894151_1469668433141351_8605226805707242752_n 22894304_1469668543141340_8750684784002927282_n 22894532_1469667706474757_3818718379581144444_n 23130466_1469668093141385_868963791103935274_n 23130692_1469668133141381_5385397118705648889_n 23130789_1469667969808064_7657376131152460130_n 23131587_1469667826474745_249472212255678251_n 23167736_1469668316474696_1056704327334422942_n

0

กฐินอำเภอภูเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านแก่ง ตำบลร่องจิก

Posted by:

วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการทอดกฐินอำเภอภูเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านแก่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลร่องจิก โดยมีหน่วยงานราชการ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลร่องจิก เข้าร่วมพิธีทอดกฐินดังกล่าว22815398_1468754119899449_1693005764718314528_n 22815619_1468752616566266_1530682012506304775_n 22815622_1468752473232947_4689082644789276730_n 22851694_1468753003232894_7676154587809031298_n 22851696_1468753483232846_4771281247660435660_n 22851790_1468753663232828_3021147615183771987_n 22851828_1468753203232874_1802635345120100763_n 22851893_1468745606566967_2994900735978591495_n 22851959_1468753666566161_5772958994574113897_n 22852023_1468745616566966_5043730855593759059_n 22852124_1468752543232940_3765389058302881601_n 22852940_1468753903232804_7259000161827316930_n 22853022_1468753196566208_3361681605537389134_n 22853059_1468746826566845_3978084157590187927_n 22886002_1468746656566862_8831078113339906320_n 22886047_1468747073233487_8880809831269350829_n 22893960_1468754163232778_3215845735571479791_n 22894023_1468753913232803_4451580161146397011_n 22894048_1468753266566201_5625861749454977139_n 22894123_1468752666566261_8954002183933559404_n 22894312_1468752983232896_505901092345410201_n 22894324_1468746453233549_283812564477750234_n 22894391_1468751963232998_2819220195605925508_n 22894531_1468746139900247_5086698442202181144_n 23031536_1468746193233575_5181617705861462981_n 23032573_1468746663233528_1707237138254573315_n 23130493_1468748059900055_4737276187437431802_n

0

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

Posted by:

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ ให้เกียรติในการเป็นประธานในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ วัดโพนทอง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอภูเรือ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ดังกล่าว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย

_1010005 _1010065 _1010070 P1010038 P1010039 P1010041 P1010043 P1010048 P1010051 P1010058 _MG_7857 _MG_7866 _MG_7922 _MG_7925 _MG_7929 _MG_7937 _MG_7686 _MG_7690 _MG_7890 _MG_7908 _MG_7944 _MG_7945 _MG_7950 _MG_7970 _MG_7997 _MG_7998 _MG_7999 _MG_8000 _MG_8022 _MG_8025 _MG_8031 _MG_8057 _MG_8058 _MG_8065

0
Page 1 of 2 12