งานแก้วมังกร ครั้งที่ ๗

Posted by:

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลร่องจิกจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (งานแก้วมังกร ครั้งที่ ๗) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลร่องจิก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลร่องจิก เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้พบปะ ซื้อขายกับกลุ่มพ่อค้าคนกลางโดยตรง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลตำบลร่องจิกได้รับเกียรติจาก ท่านพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว พร้อมด้วยคณะเจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี โดยในปีนี้ได้จัดงานจำนวน ๒ วัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้สร้างอาชีDSC_0019 DSC_0020 DSC_0024 DSC_0048 DSC_0066 DSC_0090 DSC_0120 DSC_0138 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0187 DSC_0191 DSC_0202พ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

0

Add a Comment