โครงการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted by:

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลร่องจิก โดยท่านอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่องจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมทีมงาน และชาวบ้านในพื้นที่เขต ๑ ของตำบลร่องจิก อันประกอบไปด้วย บ้านแก่ง บ้านร่องจิก บ้านนาขามป้อม บ้านท่ามะนาว บ้านขามป้อม เข้าร่วมการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดศรีพันดอน
บ้านร่องจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลร่องจิก เพื่อทบทวนกิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาต่างๆในพื้นที่ พร้อมทั้งหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ถูกต้องไป ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในสังคม และเล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ22851882_1469668496474678_5483068332231120546_n 22851922_1469667983141396_8995813123718003051_n 22852087_1469667696474758_6582464745878762930_n 22852135_1469667973141397_8710506894162907221_n 22852171_1469668136474714_8921583887667133577_n 22852179_1469668526474675_711277032307201473_n 22852237_1469668363141358_7558695327742984808_n 22852893_1469667703141424_2883825631790344494_n 22853141_1469668229808038_5405786351450443664_n 22885999_1469667936474734_9066775286739234355_n 22886137_1469668293141365_7644689240748998847_n 22886181_1469668419808019_2124036405453247692_n 22894015_1469667999808061_2872419285330534732_n 22894096_1469667819808079_6384369688440168341_n 22894151_1469668433141351_8605226805707242752_n 22894304_1469668543141340_8750684784002927282_n 22894532_1469667706474757_3818718379581144444_n 23130466_1469668093141385_868963791103935274_n 23130692_1469668133141381_5385397118705648889_n 23130789_1469667969808064_7657376131152460130_n 23131587_1469667826474745_249472212255678251_n 23167736_1469668316474696_1056704327334422942_n

0

Add a Comment