วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

Posted by:

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลร่องจิก ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ่น ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลร่องจิก โดยได้รับเกียรติจากท่านอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว และท่านทรงเดช นาราศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการนักวิชาการศึกษา ในการนี้มีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่องจิก ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลร่องจิกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันกีฬากลางแจ้ง การแสดงของนักเรียนในชุดการแสดงต่างๆ ทั้ง ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้น เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข

 IMG_0218 IMG_0223 IMG_0225 IMG_0257 IMG_0269 IMG_0277 IMG_0287 IMG_0293 IMG_0295 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0311 IMG_0317 IMG_0328 IMG_0330 IMG_0337 IMG_0341 IMG_0345 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0379 IMG_0394 IMG_0411 IMG_0418 IMG_0429 IMG_0441 IMG_0447 IMG_0455 IMG_0456 IMG_0460 IMG_0466 IMG_0469 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0494 IMG_0496 IMG_0502 IMG_0523 IMG_0526 IMG_0533 IMG_0540 IMG_0542 IMG_0558 IMG_0563 IMG_0569 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0577 IMG_0578 IMG_0579 IMG_0588 IMG_0593 IMG_0613 IMG_0617 IMG_0618 IMG_0624 IMG_0628 IMG_0630 IMG_0634 IMG_0638
0

Add a Comment