สำรวจผู้พิการและมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ท่านอำนาจ เจริยอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ท่านพิเศษ เนธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก นางสาวลัดฎาพร วงศ์โสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการนักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจผู้พิการในพื้นที่ตำบลร่องจิก พร้อมทั้งสอบถามถึงชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อจะได้เข้าทำการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลร่องจิกได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถยืดหยัดได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งและมีกำลังใจ โดยในวันนี้ได้ทำการมอบผ้าห่มให้กับผู้พิการเป็นการเบื้องต้น ซึ่งภายหลังจะได้ทำการรวบรวมสิ่งของและนำมามอบให้ในภายหลังต่อไป

26195732_1543352805772913_3533222341191896456_n 26231475_1543352919106235_5137360597954492875_n 26231771_1543352789106248_4533910641732485811_n 26239489_1543353069106220_7763024931086413267_n 26239736_1543352915772902_3299295488166641454_n 26730791_1543352945772899_5906738720454843791_n

0

Add a Comment