โครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI : แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย

Posted by:

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลร่องจิก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลร่องจิก และชาวบ้านตำบลร่องจิก พร้อมใจกันร่วมสมทบทุนใน “โครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI : แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย” โดยจำนวนเงินทั้งหมดได้มอบให้กับท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ เพื่อเป็นตัวแทนในการมอบเงินทั้งหมดในพื้นที่อำเภอภูเรือให้กับ ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

0

Add a Comment